Λίγα λόγια για εμάς

H βιομηχανία 'GLORIA' AΠ. ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΒΕΕ λειτουργεί από το 1979 αδιάκοπα. Έχει καταξιωθεί στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Τα υλικά μας είναι τα πλέον επώνυμα κι αναγνωρίσιμα στην ελληνική επικράτεια. Η ποιότητα, η αναβαθμισμένη παραγωγική διαδικασία, η άψογη εξυπηρέτηση, η φιλική συμπεριφορά με τους πελάτες κι ο σωστός διακανονισμός, αποτελούν τη βάση του συγκριτικού πλεονεκτήματός μας.

 

     Όλα τα παραπάνω, έχουν κάνει την επιχείρησή μας να καταγράφει από την αρχή μέχρι και σήμερα μια σταθερή και διαρκώς ανοδική πορεία. Κάθε χρόνο μεγαλώνει ο κύκλος εργασιών μας. Το τμήμα των πωλήσεων έχει πλέον εξαπλωθεί σε όλη την Ελ-λάδα αλλά και στο εξωτερικό καθώς η 'GLORIA' είναι από τις λίγες ελληνικές εξαγω-γικές επιχειρήσεις.

 

     Οι νέες μας ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Λαύριο Αττικής δίνουν μεγαλύτερες δυ-νατότητες για τη δημιουργία περισσότερων νέων υλικών με άριστη τεχνογνωσία και πλήρη αυτοματοποίηση. Το μειωμένο κόστος παραγωγής και η ποικιλία ειδικών κονια-μάτων μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς και σίγουρα πιο ελκυστικούς στον κλάδο. Η συμ-μετοχή μας στα περισσότερα μεγάλα έργα επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα των προϊ-όντων μας.

     Η συνεργασία μας με τα πιο αξιόλογα και γνωστά καταστήματα στα είδη μας, δείχνει την αξιοπιστία και την φήμη μας στον τομέα της μεταποίησης. Συνεχίζουμε με ακόμα πιο υψηλούς στόχους και με σταθερά βήματα ώστε η 'GLORIA' πολύ σύντομα να αποκτήσει κι άλλες δραστηριότητες αφού ήδη έχει προχωρήσει σημαντικά σε καινοτο-μίες που σαν παραγωγική μονάδα θα ξεχωρίζει.

 Το επιστημονικό προσωπικό μαζί με τη διεύθυνση της επιχείρησης υπόσχονται πολλά.   

      Οι ευρεσιτεχνίες αλλάζουν την αγορά από κορεσμένα παρασκευάσματα, με πιο συμφέρουσες τιμές και πιο αποτελεσματικές εφαρμογές.

     Το δίκτυο διανομής γίνεται πιο ευέλικτο, ενώ ο ποιοτικός έλεγχος συνεχίζεται αυστηρά. Η παρουσία μας, η σωστή μας εμφάνιση και η καλή προετοιμασία κάνουν αι-σθητή την διαφορά μας από τον ανταγωνισμό. Η εμπιστοσύνη και η σιγουριά που έδειξαν μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες μας δικαιώνει, ενώ οι ευθύνες μας απέναντι στους αγοραστές πληθαίνουν.